De natuurlijke behandeling van heupdysplasie bij de hond

Heupdysplasie is een aandoening van de heupen, waarbij de kop van het dijbeen niet goed past in de kom van het heupbeen, doordat de kom van het heupbeen te ondiep is (dysplasie van de kom). Hierdoor ontstaat er een situatie waarbij de heup geregeld uit de kom geraakt. Als het kapsel en de banden rondom het gewricht goed zijn ontwikkeld kan het uit de kom geraken (heupluxatie) worden beperkt en kan de hond nog goed functioneren, vooral wanneer de spieren rondom de heup sterk zijn ontwikkeld. Pas wanneer de beschadigingen, die ontstaan door het geregeld uit de kom geraken (uitrekken van het kapsel en de banden, beschadiging van het gewrichtskraakbeen), leiden tot artrose van het gewricht worden de bewegingen erg pijnlijk en kan de hond nauwelijks goed lopen en opstaan.

Het optreden van Heupdysplasie is voor ongeveer 30% erfelijk bepaald en wordt voorts in de hand gewerkt door onder andere overgewicht, verkeerde voeding en onjuiste beweging, vooral in de groeifase bij pups.

Dieren met heupdysplasie krijgen meestal vanaf 8 maanden de eerste symptomen:
• moeilijk opstaan, soms met pijn
• een stijve achterhand, vooral na rust
• huppelen met de achterpoten alsof deze de voorpoten niet kunnen bijhouden
• slecht uithoudingsvermogen; snel gaan liggen
• doorzakken van de achterhand
• kreupelheid in een of beide achterpoten
• niet willen spelen, wandelen
• de hakken worden naar binnen gedraaid (koehakkige stand)

Misvormingen van de heupgewrichten kunnen, eenmaal aanwezig, niet meer ongedaan worden gemaakt. Een behandeling zal dan ook vooral gericht zijn tegen verdere botwoekering, ondersteuning spieren, pezen en pijn.

Behandeling: Om de hond zo weinig mogelijk last te laten ondervinden van de slechte bouw van de heupgewrichten moet hij in de groeifase als pup (bij grote rassen tot anderhalf jaar en bij kleinere rassen tot 1 jaar) een goed puppyvoer krijgen, zodat de botvorming en groei in evenwicht zijn. Het is daarbij niet erg wanneer de hond doorschiet in de groei, als het gewicht maar niet te groot wordt. Daarom dient een pup, van vooral grote rassen tot minstens 16 maanden leeftijd PupBalance te krijgen.
Ter optimalisatie van de botontwikkeling en de sterkte van het gewrichtskapsel en banden wordt osteocur gegeven in combinatie met duivelsklauw, om een regelmatige lichaamsbeweging mogelijk te maken. Hierdoor worden de gewrichten minder stijf en kan de spierontwikkeling worden gestimuleerd (bijvoorbeeld regelmatig korte stukjes uitlaten, lichte looptraining, zwemmen).