De natuurlijke behandeling van hartproblemen / hartinsufficiëntie bij de hond

Bij (chronische) hartinsufficiëntie werkt het hart niet meer naar behoren en slaagt er moeilijk of niet meer in om voldoende bloed door het lichaam te pompen. Als de pompfunctie van het hart het laat afweten krijgt het lichaam onvoldoende zuurstof en voedingsstoffen.

Er zijn 2 belangrijke oorzaken van hartinsufficiëntie:

  • Klepletsels:Het hart heeft 4 kleppen: 2 tussen de kamers en boezems, 1 tussen de holle ader (die het bloed van het lichaam naar het hart voert) en de rechter boezem en 1 tussen de linker kamer en de aorta (de slagader waardoor het bloed naar het hele lichaam gaat). De kleppen zorgen ervoor dat het bloed slechts in 1 richting kan stromen. Bij veel honden met hartinsufficiëntie is er een probleem met één of meer kleppen waardoor er een lek ontstaat en het bloed gedeeltelijk tegen de richting in kan stromen. Klepletsels komen meer voor bij oudere honden van kleine rassen. Klepletsels kunnen al een tijdje aanwezig zijn alvorens de hond er last van krijgt.
  • Dilaterende Cardiomyopathie: Bij dilaterende cardiomyopathie wordt het hart groter en wordt de spierwand dunner. Het hart kan minder goed samentrekken en minder goed pompen. Dilaterende cardiomyopathie komt meer voor bij grote hondenrassen en wordt vaak gezien bij jonge dieren of dieren van middelbare leeftijd. Het komt vooral voor bij Dobermann, Duitse doggen, Ierse wolfshonden en Boxers. Dilaterende cardiomyopathie lijkt een erfelijke ziekte te zijn, gezien de rasgebondenheid en het voorkomen in bepaalde lijnen. Doordat het hart onvoldoende kan pompen zullen er vochtophopingen optreden in het lichaam (vocht achter de longen, vocht in de buikholte). De hond is snel buiten adem, hoest en hijgt veel. Het hoesten is erger ’s nachts en ’s morgens. De symptomen worden geleidelijk erger. Dilaterende cardiomyopathie kan aanleiding geven tot een acute hartinsufficiëntie. De hond krijgt dan plots erge symptomen van hartsinsufficiëntie of kan zelfs acuut sterven zonder voorafgaande tekenen.

Behandeling: Ter behandeling worden vochtafdrijvende medicijnen (urogenicur) gegeven en / of hartversterkende middelen die de pompfunctie van het hart verbeteren. Ter ondersteuning van de conditie van het hart wordt anemiacur gegeven.