De natuurlijke behandeling van hepatitis bij de hond

Hepatitis betekent ontsteking van de lever. In geval van hepatitis komt vooral de chronische vorm voor. De oorzaken zijn veelal moeilijk te achterhalen en mogelijk is er een rasgebonden achtergrond. Acute hepatitis komt voor bij inname van een giftige stof. De belangrijkste taak van de lever is het ontgiften van het bloed. Als er teveel gifstoffen worden opgenomen zal de lever dit niet aankunnen en gaan ontsteken.

Hepatitis gaat meestal gepaard met een pijnlijke leverzwelling, maar de chronische vorm kan juist een verkleining van de lever (dystrofie) geven. Hepatitis geeft braken en diarree. Dieren zullen de eetlust verliezen en suf worden. Het is een lang aanslepende ziekte die niet genezen kan worden. Geelzucht (icterus) kan zich ontwikkelen en er kan ascites optreden: waterophoping in de buikholte. Uiteindelijk zal de functie van de lever zodanig verminderen dat de werking belemmerd wordt en de hond sterft.

Een specifieke leverontsteking bij honden is Hepatitis Contagiosa Canis, een ziekte die veroorzaakt wordt door een virus. Het virus is erg besmettelijk en een hond kan besmet geraken via de urine, speeksel of mest van besmette honden. Vooral puppies zijn erg gevoelig voor dit virus, maar ook bij volwassen honden kan het ernstige gevolgen hebben. Gelukkig komt besmettelijke hepatitis niet vaak meer voor bij honden.

Na een besmetting met het hepatitis virus zal de hond braken, diarree krijgen, de eetlust verliezen en koorts krijgen. Ernstige gevallen kunnen snel dodelijk aflopen en vooral pups zijn erg kwetsbaar. Een andere uiting van het virus is een oogontsteking, te herkennen aan een blauwwitte schijn in het oog. Het virus kan tevens de hersenen aantasten.

Behandeling: Bij acute hepatitis en virale hepatitis zal de hond door middel van een infuus worden behandeld in combinatie met hepacur en gastricur. De progressie van chronische hepatitis zal men kunnen afremmen door een aangepast dieet BioFlakes in combinatie met digesticur.