De natuurlijke behandeling van vachtproblemen en kaalheid bij de hond

Bij kaal wordende dieren zonder jeuk en met een gave huid, wordt veelal geen oorzaak gevonden. Dit wordt geregeld gezien bij Bouviers, Schnauzers en Airdale terriers. Vaker wordt het gezien bij teven en bij zwarte honden. De kaalheid verdwijnt bij deze honden vaak na enkele maanden en kan later weer terugkomen.

De kaalheid is veelal symmetrisch op de lendenen en op de buikwand. Vaak zijn de bijverschijnselen dat de hond problemen heeft of heeft gehad met de hormoonhuishouding van de geslachtsorganen. Daarnaast kan ook kaalheid optreden bij een traag werkende schildklier (dan treedt de kaalheid vooral over het hele lichaam op) of bij een overactieve bijnier (syndroom van Cushing, waarbij vooral de buikwand kaal wordt en de huid zwart).

Behandeling: De behandeling moet gericht worden op de bijverschijnselen. Bij een verstoorde hormoonhuishouding van de geslachtshormonen wordt bronscur gegeven.Bij traagwerkende schildklier kan zeewier in combinatie met anemiacur worden gegeven en bij een overactieve bijnier urogenicur met digesticur. In alle gevallen is dermacur aan te raden als ondersteunend middel, ter regulering van de huidfunctie.

Let op: Overmatige haaruitval ten gevolge van de rui kan worden behandeld met een vitamine B (B6 en B12 = Medivitan) injectie in combinatie met digesticur.