De natuurlijke behandeling van oogaandoeningen bij katten

Oogaandoeningen zijn onder te verdelen naar de locatie van de aandoening in het oog:

  • Hoornvlies: meestal een beschadiging ten gevolge van een takje, stoot of haren. Deze beschadigingen zijn erg pijnlijk en doen het dier het oog dichtknijpen in combinatie met tranenvloed (traanstreep). Daarnaast kan een virusinfectie leiden tot bultjes op het hoornvlies, het hoornvlies is dan niet glad, maar ziet er korrelig uit.
  • Conjunctivitis: ontsteking van het slijmvlies rondom het oog, meestal ten gevolge van een bacteriële infectie. De oorzaak is vaak vuil in het oog en/of tocht. Ook hierbij treedt tranenvloed op en is het oog vaak enigszins gezwollen.

Let op: Een oog kan ook pijnlijk zijn en tranenvloed vertonen, maar vertoont geen verschijnselen van conjunctivitis. Dan is vrijwel altijd sprake van een ontsteking in de buurt van het oog, bijvoorbeeld kaakholte ontsteking.

Behandeling: Aandoeningen van de buitenkant van het oog kunnen natuurlijk worden behandeld met corneacur (2 – 4 keer daags 30 druppels door het voer.). Uveïtis moet in het acute stadium conventioneel worden behandeld en ter nabehandeliong kan corneacur worden gegeven.

Als het oogprobleem door een ontsteking in de kaak wordt veroorzaakt, dan dient glandulacur te worden gegeven.