De natuurlijke behandeling van wonden bij katten

Een wond is een verbreking van de normale samenhang van de weefsel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gesloten wonden (de huid is intact, maar de eronder liggende weefsels zijn kapot, zoals bij kneuzingen, verstuikingen en fracturen) en open wonden; de huid kapot is = oppervlakkige (schaaf)wond en eventueel ook de eronder liggende weefsels = diepe bijt of draadwond. Huidwonden ontstaan meestal door geweld (trauma), zoals snijwonden, kneuswonden, bijtwonden en scheurwonden. Ook verbranding en sterke zuren kunnen huidwonden veroorzaken. Het risico van een open wond is dat een infectie met bacteriën gemakkelijk optreedt. De huid heeft namelijk een beschermende functie tegen het binnendringen van ziekmakende bacteriën. wanneer deze bescherming weg is, ligt de weg vrij voor bacteriën om zich ongebreideld te vermenigvuldigen in het onderliggende weefsel (= infectie), met als gevolg dat het lichaam zich gaat beschermen middels ontstekingsreacties.

Behandeling: De behandeling van een wond is er op gericht om de wond zo snel mogelijk te laten sluiten, zodat er geen besmetting kan optreden.

  • Schaafwond: wond reinigen en enkele keren per dag besprayen met wondspray eventueel in combinatie met wondzalf. Is de wond al wat geïnfecteerd, dan kan het zinvol zijn om de wond tevens in te smeren met spiergel, dat in een dergelijk geval een sterke en diep in de huid doordringende ontsmettende en verkoelende werking heeft.
  • Bijtwond: hechten of lijmen (met seconden lijm) van de wondranden is vaak voldoende voor een snelle genezing. Geregeld sprayen met wondspray houdt de wond schoon en bevordert de genezing.
  • Vechtwond: een verwonding aan de hals, onder het oor ten gevolge van vechtpartijen bij katten. Deze verwondingen zijn meestal gecompliceerd, omdat het huidwondje vaak erg klein is en de wond is vrijwel altijd geïnfecteerd. Het gevolg is dat men aan de huid niets ziet, maar dat onder de huid een ernstige ontsteking, vaak met een abces ontstaat. In een dergelijk geval is het zinvol om de kat een antibioticum te geven (meestal kan men volstaan met een penicilline, omdat de meest voorkomende bacterie een Pasteurella soort is) en daarnaast moet de onderhuidse wond worden gereinigd. Dit kan men het beste doen door wondspray in de wond onder de huid te spuiten en de wond vervolgens weer leeg te drukken. Dit moet men zolang herhalen tot de wond schoon is. Oraal geeft men glandulacur in een dosering van drie keer daags 15 druppels, door het voer of door het drinkwater.
  • Brandwond: deze wond moet zo snel mogelijk worden gekoeld, door de verbrande huid dik in te smeren met spiergel. Later kan de wond verder worden behandeld met wondspray.

Let op: Ter ondersteuning van de wondgenezing geeft men dermacur, eventueel in combinatie met traumacur.