De natuurlijke behandeling van leverontsteking en leverbot bij paard en pony

Een infectie met de leverbot is voornamelijk bij schapen bekend, hiervan zijn de symptomen duidelijk. Een leverbotinfectie kan ingedeeld worden in een acute (Door een plotse leverinvasie van jonge leverbotjes kan schade aan de lever optreden. Dit leidt tot leverfalen, bloedingen in de buikholte en een plotse dood kan optreden)of chronische ziekte (verstoppingen van de galgangen op, schade aan leverweefsel, leverfibrose en anemie. Vaak vertoont het dier een vertraagde groei en voedselvertering, een doffe vacht en chronische diarree).
Hoewel een leverbotinfectie bij paarden en pony’s vrij zelden wordt gezien of beschreven, komt onze eigen dierenarts steeds vaker paarden in zijn praktijk tegen, die hij hiervan verdenkt. Hierbij zijn de volgende kenmerken opvallend: zweten na het eten, koliekgevoeligheid, bloedarmoede (anemie) en een jeukende huid. Een leverbotinfectie wordt veroorzaakt door de parasiet Fasciola hepatica (een platworm) en komt vooral bij schapen voor, maar ook andere grasetende dieren kunnen besmet raken. Eitjes van de leverbot hebben een tussengastheer, de slak Lymnaea tomentosa, nodig om besmettelijk te worden. In deze slak vermenigvuldigen de eitjes zich bij de juiste temperatuur in een groot aantal besmettelijke cysten. In de winter vindt geen ontwikkeling plaats, en in ons land vindt de grootste besmetting in de herfst plaats. Via besmet gras of hooi kunnen de cysten door de gastheer opgenomen worden. Hier komen de larven vrij en migreren via het maagdarmkanaal naar de lever. Uiteindelijk gaan ze de galgangen in (4-5 weken na besmetting), waar ze tot volwassen leverbotten uitgroeien. Wanneer ze eieren gaan produceren, kunnen deze via de mest van de gastheer worden uitgescheiden, waarna andere dieren besmet kunnen worden.

Behandeling: Het is bekend dat de leverbotslak voorkomt in moerassige gebieden met traag stromend water. Vooral na een natte zomer, gevolgd door een zachte winter kunnen leverbot-besmettingen optreden. Hoewel infecties veel bij schapen optreden, komen de laatste jaren ook steeds vaker besmettingen bij paarden voor (wel of niet herkend). Preventief kan men ervoor zorgen dat de dieren op droge weiden staan, eventueel kan men besmette gebieden met slakkengif bewerken. Het meest effectieve wormmiddel tegen de leverbot zelf is Fascinex, dit bevat Triclabendazol en werkt al tegen jonge leverbotten van 1 jaar oud. Elke 2-4 maanden hiermee ontwormen kan noodzakelijk zijn om de leverbot geheel kwijt te raken, dit kan gedurende enkele jaren nodig zijn. Ter ondersteuning van het dier kunt u anemiacur geven om de bloedarmoede te verhelpen en hepacur om de conditie van de lever te vergroten.