De natuurlijke behandeling van maagzweer bij paard en pony

De laatste jaren is een grote belangstelling ontstaan voor het fenomeen maagzweer bij het paard. Deze belangstelling is vooral ontstaan nadat de diergeneeskundige kliniek van de Universiteit Utrecht een endoscoop hadden gekregen die lang genoeg was om in de maag te kijken. Nadien werd de diagnose maagzweer veelvuldig gesteld. De aandoening maagzweer was echter van alle tijden. Reeds in het begin van de vorige eeuw werd door de kliniek van de veterinaire school te Hannover melding gemaakt van het fenomeen maagzweer bij paarden.

Klinisch is een maagprobleem (maagzweer, gastritis) eenvoudig vast te stellen door middel van lichamelijk onderzoek. Paarden met ontstekingen van de maag zijn erg gevoelig rond de punt van het borstbeen en op de rug direct achter het zadel. In ernstige gevallen lopen deze paarden stijf met de voorbenen en hebben bij het springen de neiging te kreunen bij het strekken. Het is opvallend dat al deze dieren ook gevoelig zijn rond de kaken, hetgeen doet vermoeden dat de oorzaak van een maagzweer is gelegen bij niet goed kunnen kauwen. In ieder geval is er bij paarden geen correlatie tussen stress en het optreden van maagzweren. Paarden met gecompliceerde maagzweren willen geen hooi eten.

Behandeling: Een paard met de verschijnselen van maagproblemen moet zo behandeld worden dat hij weer goed kan kauwen. Dit betekent dat de pijn aan het hoofd moet worden behandeld. Daarvoor wordt glandulacur gegeven en worden de kaken met spiergel gemasseerd. Lasertherapie heeft in deze gevallen vooral een pijnstillend effect. Om de conditie van de maag te ondersteunen wordt gastricur gegeven.