Precies op het moment dat onze kinderen hoofdluis hadden begon onze Dartmore pony (zeer dik, veel beharing) de manen te schuren. Kan de luis van de pony met de mensen of andersom overgesprongen zijn?

Ik geloof niet dat het luis is, maar de zogenaamde staart- en maneneczeem. Dit wordt veroorzaakt door kleine vliegjes. De pony reageert allergisch op de steken van deze vliegjes. En begin april / eind maart komen deze vliegjes ook tevoorschijn.