Reeds enige jaren houden wij ezels. Nu willen we tevens 2 paarden (ijslanders) aanschaffen die in dezelfde weide komen te lopen. Wat kan ik het beste doen om te voorkomen dat de paarden worden geïnfecteerd met longwormen ? Is het verstandig om de weide te ploegen en opnieuw in te zaaien ? En hoelang is dan bv. de wachttijd voordat de paarden veilig kunnen grazen ?

De wei omploegen en opnieuw inzaaien heeft helaas weinig/geen nut in deze. In het algemeen wordt het afgeraden om paarden bij/naast ezels te houden. Dit aangezien ezels bijna altijd wel besmet zijn met longwormen (en hierbij geen symptomen vertonen) en bovendien ook met ontwormingsmiddelen bijna niet wormvrij te krijgen zijn.

Als jullie nu toch paarden bij jullie ezels willen laten grazen, dan zou ik alle dieren in elk geval regelmatig ontwormen en verweiden en dagelijks de verste mest uit de weide halen. Dit is mijns inziens het enige dat gedaan kan worden.